Ransnet MAP-630

2

MAP-630

MAP-630 Datasheet.pages

Những ưu điểm :

 • Dễ dàng sử dụng với chế độ : Mount-Kit                         
 • Tích hợp được WIFI Marketing
 • Nhận dạng thiết bị thông minh
 • Công nghệ chuyển tiếp hàng đầu     
 • Chính sách QoS dồi dào
 • Mã hóa dữ liệu người dùng
 • Bảo mật RF
 • Kiểm soát truy cập người dùng
 • Cơ chế chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ FAT&FIT
 • Quản lý từ xa toàn diện
 • Cổng PoE dễ dàng triển khai và bảo trì
Chat với RansNet